Het programma voor de online bijeen­komst Versnelling Geo­thermie in de Gebouwde Omgeving ziet er als volgt uit:

10.00 – 10.05 uur

 • Opening door Jolein Baidenmann (EZK), Projectleider Versnellingstraject

10.05 – 10.15 uur

 • Introductie door Ans van den Bosch (EZK), opdrachtgever Versnellingstraject 

10.15 – 10.35 uur

 • Presentatie Kernpunten door Marco van Soerland (HVC/GNL), Kernteamlid

10.35 – 10.55 uur

 • Gesprek met deelnemers over Kernpunten

10.55 – 11.00 uur

 • Uitleg break-out sessies

11.00 – 11.45 uur

 • Break-out sessies:
  1. Propositie,  met Peter Odermat (SWN/Hydrevo) & Marco van Soerland (HVC/GNL), Kernteamleden
  2. Governance, met Tjalling de Vries (EZK), Kernteamlid
  3. Draagvlak, met Herman Exalto (EBN), Kernteamlid

11.45 – 12.00 uur

 • Terugkoppeling break-out sessies + afronding

12.00 uur

 • Einde

De thema’s

Thema 1: Propositie van geothermie in de gebouwde omgeving
Hoe kunnen de kosten omlaag, de duurzaamheidsfactor omhoog en welke financiële ondersteuning is nodig voor de schaalsprong richting de gebouwde omgeving?

Thema 2: Maatschappelijk draagvlak voor geothermie bij bewoners
Waar maken bewoners zich zorgen om en wat hebben gemeenten, woningcorporaties en warmtebedrijven nodig om bewoners positief te stammen over geothermie als (toekomstige) warmtebron?

Thema 3: Governance
Het samenspel van wet- en regelgeving rondom de warmtetransitie en geothermie. En, de samenwerking tussen alle partijen die actief zijn binnen de warmtetransitie en geothermie.

Kernteam

Het Kernteam van het Versnellingstraject bestaat uit:

 • Herman Exalto (EBN), voorzitter Subgroep Draagvlak

 • Tjalling de Vries (EZK), voorzitter Subgroep Governance

 • Marco van Soerland (HVC/Geothermie Nederland), co-voorzitter Subgroep Propositie

 • Peter Odermatt (Hydreco/SWN), co-voorzitter Subgroep Propositie

 • Wendela Slot (EZK)

EBN Events