Programma & Info
Seminar Ultradiepe Geothermie

1 oktober 2019


Dagvoorzitter: Desiree Hoving,
wetenschapsjournalist voor onder meer de Volkskrant, Parool en NEMO Kennislink.

13.00 – 13.30 uur – Ontvangst

 • Inloop (zonder lunch)

13.30  – 14.30 uur – Plenair programma

 • Opening – door dagvoorzitter Desiree Hoving
 • Beleid en ontwikkeling – door Meindert Smallenbroek, directeur Warmte en Ondergrond van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Inleiding en update Green Deal UDG – door EBN in samenwerking met de UDG Green Deal consortia
 • Veiligheid bij ontwikkeling UDG – door Robert Mout van Staatstoezicht op de Mijnen

14.30  – 15.00 uur – Intermezzo

 • Pauze met gelegenheid tot het stellen van vragen aan onder meer het ministerie van EZK, EBN, TNO, de zes UDG Green Deal consortia en Stichting Platform Geothermie.

15.00  – 16.15 uur – Break Out sessies

Kies twee sessies van ieder een half uur.

 • Sessie A         UDG warmtevraag
 • Sessie B         Update 12 onderzoeken Green Deal UDG
 • Sessie C         Verdieping risico’s en kansen bij ontwikkeling UDG
 • Sessie D         Toekomstperspectief UDG

16.15  – 17.15 uur – Keynote spreker (Engels)

 • Neil Farquharson – senior projectmanager en ingenieur (ultradiepe) geothermie projecten bij Erdwerk GmbH in München over het succesvol realiseren van UDG-projecten in München en Bavaria en de succesfactoren voor de ontwikkeling van UDG met publiek draagvlak.

17.15  – 18.00 uur – Borrel

Keynote spreker:
Neil Farquharson 

Neil Farquharson is senior projectmanager en ingenieur bij Erdwerk GmbH in München, Duitsland. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe ultradiepe geothermie projecten in Duitsland en daarbuiten. Farquharson vertelt in zijn keynote over hoe Erdwerk succesvol UDG-projecten heeft gerealiseerd in München en Bavaria. Hoewel deze projecten niet specifiek voor lichte industrie zijn ontwikkeld, is er veel geleerd over diepe boringen. München heeft de ambitie om de eerste Europese stad te zijn in 2040 met een totaal dekkend warmtenetwerk met geothermie. Farquharson is sterk overtuigd van de potentie van geothermie in de toekomstige duurzame energiemix. Hij neemt ons mee in zijn visie over de kritieke succesfactoren bij de ontwikkeling van ultradiepe geothermie en hoe daarbij publiek draagvlak kan worden gecreëerd en behouden. Meer informatie over Erdwerk: www.erdwerk.com/en.


Break Out Sessies

Kies bij uw aanmelding voor twee Break Out sessies. 

 • Sessie A: UDG warmtevraag

Samen met een aantal bedrijven die een hoge temperatuurvraag hebben, neemt EBN u mee in waarom deze bedrijven kiezen om mee te doen aan de Green Deal UDG. Hoe past UDG in de verduurzaming van hun warmtevraag, hoe kan de mogelijke ontwikkeling van een UDG-project rendabel worden en welke rol speelt de omgeving van het bedrijf?

 • Sessie B: update 12 UDG-onderzoeken

Naar UDG wordt veel technisch inhoudelijk onderzoek gedaan. Het eerste rapport van in totaal 12 onderzoeken is in april 2019 gepubliceerd en in september worden resultaten van meer onderzoeken openbaar. In het eerste onderzoek zijn bijvoorbeeld metingen uit eerdere boringen naar de ultradiepe Dinantien kalkstenen gebruikt om gesteente-eigenschappen te bepalen. Hieruit blijkt dat de temperaturen vaak hoger zijn dan normaal op het niveau van het Dinantien. In deze sessie voor experts worden de tussentijdse technisch inhoudelijke resultaten gepresenteerd van dit en andere onderzoeken en kunt u vragen stellen aan de onderzoekers.

 • Sessie C: Verdieping risico’s en kansen bij ontwikkeling UDG

In de plenaire start van het seminar komt veiligheid bij de ontwikkeling van UDG aan bod. In deze break out sessie vindt verdieping plaats over kansen en risico’s en wordt specifiek ingegaan op het EBN/TNO onderzoek ‘UDG Hazard Register’. In dit onderzoek heeft een groep experts uit de olie- en gasindustrie en de geothermie-industrie een lijst gemaakt van de mogelijke gevaren waarmee rekening gehouden moet worden bij het uitvoeren van UDG-boringen. Dit UDG Hazard Register kan worden gebruikt om op specifieke locaties te bekijken welke mitigatiemaatregelen nodig zijn om de risico’s te minimaliseren.

 • Sessie D: Toekomstperspectief UDG

Er is nog geen ervaring met ultradiepe geothermie projecten in Nederland. Als het mogelijk wordt UDG te ontwikkelen in Nederland, kan dit bedrijven helpen hun hoge temperatuur warmtevraag te verduurzamen en kan de bebouwde omgeving profiteren. Wat is de toekomst van UDG? Past UDG in toekomstscenario’s van warmtevisies? Stel uw vragen over de potentie en huidige stand van zaken van UDG.

Over de Green Deal UDG

Green Deal Ultradiepe Geothermie (UDG) is een samenwerkings­programma tussen overheid, TNO en zes consortia bestaande uit ontwikkelaars en bedrijven die een grote en hoge temperatuur warmtevraag hebben. De Green Deal is gericht op het vergroten van het inzicht in de kansen van geothermie op grote diepte (vanaf 4 kilometer), met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. Geothermie wordt nu al gewonnen op dieptes van 2 tot 3 kilometer. Ultradiepe Geothermie kan een aanvullende bijdrage leveren aan de verduurzaming van de hogere temperatuur warmte behoefte. De Green Deal UDG is opgezet door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Energie Beheer Nederland (EBN), TNO en zes consortia. Zowel om de ontwikkeling van diepe geothermie in Nederland in gang te zetten, als om veiligheid en aandacht voor de omgeving te waarborgen. Binnen het samenwerkingsprogramma kunnen de consortia putten uit de expertise van EBN en TNO, zorgt het ministerie van EZK voor maximaal 50% van de financiering en vervult het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een faciliterende rol. Er zijn verspreid over Nederland zes potentiële pilotprojecten geïdentificeerd waarvan de mogelijkheden voor UDG worden onderzocht. Veiligheid, de omgeving, technische en economische haalbaarheid zijn onlosmakelijk onderdeel van die analyse. Afhankelijk van de resultaten worden in 2020 mogelijk een of meerdere projecten daadwerkelijk als pilot ontwikkeld.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!